Start / Strona główna

Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
 

adres: ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok

tel./fax (85) 732 12 92

godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

e-mail: sppmis_nr2_bialystok@op.pl

strona internetowa: http://sppmisbialystok.pl/

 

rodzaj: samorządowa jednostka organizacyjna województwa podlaskiego

powiat: Białystok - miasto

województwo: podlaskie

organ prowadzący szkołę: Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku

organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kurator Oświaty w Białymstoku

Dyrektor: mgr Daria Ostrowska

Uchwałą Nr 20/159/2015 roku z dnia 11 lutego 2015 roku Zarząd Województwa Podlaskiego powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora szkoły Pani Darii Ostrowskiej.

 

 

Autor: Administrator BIPP
Data wprowadzenia do BIP: 2007-10-08
Data publikacji: 2007-10-08
Data modyfikacji: 2015-04-27
Drukuj